Tajvid 1-3

Ta’awwoth og Tasmiyah

LEKSJON 3

Ta’awwoth og Tasmiyah  (Boka side 10-12)

Leksjon utdelinger kan lastes ned fra vedlegg delen nedenfor

Attachments1

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
All rights reserved @ Abo Barirah Institute
X