Tajvid 1-8

Riktig Uttalelse av order ALLAh og Allahomma (side 21)

 

Riktig Uttalelse av order ALLAh og Allahomma (side 21)

Leksjon utdelinger kan lastes ned fra vedlegg delen nedenfor

Attachments1

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
All rights reserved @ Abo Barirah Institute
X