E Nummer Check

HVILKEN E-NUMMER ER HARAM?

Følgende e-nummer er haram:

E120,  E441,  E542,  E920,  E921

E-NUMMER SOM KAN VÆRE HALAL ELLER HARAM

E160a, E252, E270, E304, E312, E322, E325, E326, E327, E329, E430 til E436, E442, E470a, b, c, d, e, f, E473 til E475, E477, E478, E479b, E481 til E483, E491 til E495, E570 til E572, E910

E-NUMMER SOM ER TVILSOMME

E111, E121, E125, E126, E130, E152, E316, E318, E445

HVIKE E-NUMMER ER HALAL?

Følgende E-nummer er halal:

Fra E100 til E110.

E122, E123, E124, E127, E128, E129, E131, E132, E133, E140, E141, E142,

E150A, B, C,D, E151, E153, E154, E155, E160b, c, d, e, f, E161a, b, c, d, e, f, g, E162, E163,

E170 TIL E175, E180, E200 TIL E203, E210 TIL E228, E230 TIL E240, E242, E249,

E250, E251, E260 TIL E264, E280 til E285, E290, E296, E297, E300 til E303, E306 til

E311, 313,314, E315, E316, E320, E321, E330 til E341, E343, E350 til E357, E363,

E365 til E367, E370, E375, E380, E381, E385, E400 til E407, E407a, E410, E412 til

E418, E420, E421, E422, E425, E440, E444, E450, E451, E452, E460 til E467, E469,

E476, E500, E501, E503, E504, E507 til E530, E535, E536, E538, E541, E543 til

E546, E550 til E556, E558, E559, E574 til E579, E585, E620 til E629, E900 til E905,

E907, E912, E913, E915, E925 til E928, E930, E938, E939, E941, E942, E948, E950

til E954, E957, E959, E965 til E967, E999, E1103, E1105, E1200 til E1202, E1400 til

E1404, E1410, E1412 til E1414, E1420 til E1422, E1440 til E1442, E1450, E1501

til E1505, 1516, E1517, E1518, E1520

All rights reserved @ Abo Barirah Institute
X
Hopp til verktøylinje